2011-2012 yılı Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavları Takvimi

ÖZEL YETENEK SINAVLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ2011 YGS en az 185 puanKurs Kayıt Tarihleri: 31 Mayıs - 17 Haziran 2011Kurs Süresi: 20 Haziran - 12 Ağustos 2011 (8 Hafta, Toplam 72 saat)İletişim: DEÜ GSF Basın Halkla İlişkiler 0 (232) 412 90 08-09T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

http://web.deu.edu.tr/gsf/index.php?p=6&lang=1

ÖN KAYIT BİLGİLERİ1. Ön Kayıtlar, 02 - 13 Ağustos 2010 tarihleri arasında çalışma saatlerinde ( 09:00-12.00 / 13:00.17:30 ) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi giriş katında yapılacaktır.

2. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırır, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.BÖLÜM KONTENJANLARI:I. GRUP (SANAT – TASARIM)

SANAT ALANIResim Bölümü.......................................... (20)

Heykel Bölümü......................................... (15)TASARIM ALANIGrafik Bölümü......................................... (20)

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü....... (15)

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü........ (40)

Tekstil Tasarımı ASD....................... 16

Moda Giyim Tasarımı ASD.............. 12

Aksesuar Tasarımı ASD.................. 12

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü........ (30)

Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD.. 10

Eski Çini Onarımları ASD................. 10

Tezhip ASD...................................... 10

Sahne Tasarımı ASD.............................. (10)II. GRUP

(SAHNE SANATLARI ve MÜZİK BİLİMLERİ)Sahne Sanatları Bölümü..................... (20)

Oyunculuk ASD....................... 10

Dramatik Yazarlık-

Dramaturgi ASD........ ............. 10Müzik Bilimleri Bölümü....................... (25)

Müzik Bilimleri ASD................. 15

Müzik Teknolojisi ASD............. 10III. GRUP

(FİLM TASARIMI ve FOTOĞRAF)Film Tasarımı Bölümü.......................... (40)

Film Tasarım ve Yazarlık ASD..... 10

Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi ASD 10

Film Tasarım ve Yönetmenliği ASD 10

Canlandırma Filmi Tasarım ve

Yönetimi ASD.............................. 10

Fotoğraf Bölümü........................................ (15)ÖN KAYIT KOŞULLARI:1. Ön kayıt yaptırabilmek için 2010 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almak gerekmektedir. Liselerin, meslek liselerinin ve güzel sanatlar liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, aynı alandaki eğitim programına başvurdukları taktirde 2010 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları yeterlidir.

2. Adaylar, belirtilen 3 sınav grubundan yalnızca bir tanesinde yer alan bölüm, anasanat ve anabilim dallarından en fazla 5’ine ön kayıt yaptırabilirler. Adayların bu sınav seçeneklerini başvuru dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

3. Ön kayıt formunda yapılan tercihler, form, öğrenci işleri birimine teslim edildikten sonra değiştirilemez.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur.ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:1. Dilekçe ve başvuru formu (Fakülteden verilecektir)

2. 2010 YGS Puan kartının aslı ve fotokopisi

3. 4,5x6 cm ebadında kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

5. Kayıt ücreti: 150,00 TL’nin yatırıldığını gösteren dekont.

6. (T.C. Ziraat Bankası İzmir Kurumsal Bankacılık Şubesinde TR95 0001 0017 5137 7117 2950 63 İBAN nolu hesaba yatırılacaktır)SINAVDA GEREKLİ MALZEME VE BELGELER1. Kurşun kalem, silgi ve kalemtraş

2. Sınava Giriş Belgesi (Ön Kayıt aşamasında Fakülteden verilecektir)

3. Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ya da Pasaport)

4. II. Aşama sınavlarında gerekli malzemeler I. Aşama sınavında duyurulacaktır.

SINAV TAKVİMİ1. GRUP (SANAT-TASARIM GRUPLARI)resimlerDEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI1. I. Aşama sınavlarında tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı ve başarısız olarak ilan edilir.

2. II. Aşama sınavlarının her biri tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Alınan tüm puanların sınavların ağırlığına göre ortalaması alınır. II. Aşama Sınavlarının ardından Kesin Kayıt için sonuçlar, OÖBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre dekanlık tarafından ilan edilir. Sınavı kazanan asil adayların kesin kayıtları, 31 Ağustos – 1 Eylül 2010 tarihlerindedir. Asil listelerde bölümlerin kontenjanı kadar aday ilan edilir. Kontenjan açığı olduğu takdirde Yenilenen Liste Kayıtları 02 – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılır. Adayların Yenilenen Liste Kayıtlarını her gün takip etmeleri gerekmektedir. Kayıt sırası geldiği halde ilan edilen günde kayıt yaptırmayan aday, ilgili bölüme kayıt hakkını kaybeder.Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; 1. Bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan; 2. Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi

2. YGS Sonuç Kartının aslı

3. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği

4. İkametgâh belgesi

5. Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge

6. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş 4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf

7. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik. 46.maddesi uyarınca ödenmesi gereken öğrenim harcının 1. taksidinin yatırıldığına dair makbuz ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuracaklardır. Posta ile kayıt yapılamaz.SINAV KURALLARI

1. Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarih ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

2. Adaylar, yetenek sınavları esnasında kılık kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

3. Sınav kağıdında sınavda sorulan soru dışında yapılan her türlü yazı, işaret, çizim vb. olması durumunda, adayın sınavı geçersiz sayılır.

4. Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, ses kaydedici ya da naklediciler, MP3-CD çalar, saat fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan tüm elektronik cihazlarla, silah ve silah benzeri objelerle sınava giremezler.

5. Sınavda konuşmak, silgi, kalemtıraş alış-verişi yapmak, yer değiştirmek, sigara içmek, kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, olumsuz hareket ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

6. Sınav sırasında sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların aday kartları alınarak sınav salonundan çıkarılırlar. Bu durumdaki bir aday tüm sınav hakkını kaybetmiş sayılır.

7. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum tespit edildiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilir.

8. Başvuru yapan adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılırlar.BUCA EĞİTİM FAK.Müzik Öğr. Ve Resim-İş. Öğr. 2010 YGS en az 180

ÖN KAYIT TARİHİ: 09-13.08.2010SINAV ÖNCESİ KURS: 18-27.08.2010 20-28.08.2010YETENEK SINAVI TARİHİ: 31.08---03.09.201031.08---04.09.2010

SPOR BİLİMLERİ VE

TEKNOLOJİSİ Y.O. 2010 YGS en az 180

ÖN KAYIT TARİHİ16-20.08.2010KURS/SINAV ÖNCESİ

EĞİTİM TARİHLERİ23-25.08.2010YETENEK SINAVI TARİHİ

31.08-02.09.2010DEVLET KONSERVATUVARI 2010 YGS en az 180

ÖN KAYIT TARİHİ

09-20.08.2010YETENEK SINAVI TARİHİ

23-27.08.2010GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ-Kurs kayıtları 05-16 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılacak.

- Asil adayların kesin kayıtları 31 Ağustos-01 Eylül 2010 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek kayıtları 02-17 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

- Ayrıntılı bilgi 0 (232) 4129008 numaralı telefondan alınabilir.BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-Müzik Öğretmenliği kurs kayıtları 09-13 Ağustos 2010

-Resim-İş Öğretmenliği kurs kayıtları 09-13 Ağustos 2010

-Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Bölümlerinin asil adayların kesin kayıtları 13-14 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları 15-16 Eylül 2010 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 17 Eylül 2010 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır.(Bu süre dolduktan sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.)

- Ayrıntılı bilgi 0 (232) 420 48 82 (Dahili 1224/1225/1226) numaralı telefonlardan alınabilir.SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU (*)-Kurs kayıtları 16-20 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılacak.

-Sınav sonuçlarının ilanı 07 Eylül 2010

-Asil adayların kesin kayıtları 14-15 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek kayıtları 17 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Ayrıntılı bilgi 0 (232) 4129701-4129704-4129719-4129703 numaralı telefonlardan alınabilirDEVLET KONSERVATUVARI(*)-Adayların konuşma, görme, işitme organlarında, vücut yapısında özürlü olmamaları; güzel sesli ve kulağı müziğe yatkın olmaları (Opera Anasanat Dalı için); müzikal yeteneğe sahip olup besteciliğe yatkın olmaları (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı için); diğer anasanat ve sanat dallarına başvuran lise ve dengi okul mezunlarının, konservatuvar lise devresi mezunları düzeyinde bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekmektedir. Opera Anasanat Dalı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dallarında 1 yıl süreli hazırlık öğretimi uygulanır.Bu süre 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. Tüm sanat dalları için en çok 25 yaşında olmaları gerekmektedir.

- Asil adayların kesin kayıtları 06-17 Eylül 2010 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek kayıtları 20 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır.

- Ayrıntılı bilgi 0 (232) 4129411 numaralı telefondan alınabilir.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:- Dilekçe ve başvuru formu

- YGS puan kartı.

- 4,5x6cm. ebadında Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı fotokopisi e)Sağlık raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna başvuracak adaylar için)MÜRACAATLAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAKTIR. MEKTUPLA ÖNKAYIT YAPILMAZ ADAYLAR ŞAHSEN BAŞVURARAK ÖNKAYIT YAPTIRABİLİRLER.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BUCA EĞİTİM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5682

İletişim: 0 (232) 4129008

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 Özel Yetenek Giriş Sınavları tarihleri henüz açıklanmamıştır.İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıtları Ön Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler:1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi2. 2010 YGS sonuç belgesi/internet çıktısı3. 2 adet 4,5 x 6 cm boyutunda (Başı açık, sakalsız ve son bir yıl içinde çekilmiş) fotoğraf4. Adayın sınava girmek istediği grup ve program tercihlerini belirten dilekçe (Basılı dilekçe ön kayıt sırasında verilecektir)5. Sınav giderlerini karşılamak üzere ön kayıt ücreti olarak 150 YTL, Garanti Bankası Konak Şubesi 0 (410) 6298480 - 0 (410) 6298480 nolu hesaba yatırılacaktır. “ÖYS Ücreti” ibaresi ile adayın ad ve soyadının yazılması zorunludur. Bankadan alınan ödeme dekontu ön kayıtta teslim edilecektir.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Bolu)

(www.ibu.edu.tr )

Resim Öğretmenliği ( 40 Öğrenci)

Resim Öğretmenliği( II.öğretim, 40 öğrenci)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Aydın)

(www.adu.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyon)

(www.aku.edu.tr)

Güzel Sanatlar Fakültesi – Seramik

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)

(www.akdeniz.edu.tr)

Resim Bölümü ( 15 öğrenci)- Grafik Bölümü (15 öğrenci) – Seramik Bölümü (12 öğrenci) – Heykel Bölümü( 10 öğrenci) – İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (25 öğrenci) – Moda ve Tekstil Tasarımı – Sahne Dekorları ve Tasarımı – Fotoğraf Bölümü ( 12 öğrenci) – Sinema –TV (15 öğrenci) – Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ( Eskişehir)

(www.anadolu.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği(60 öğrenci)

Güzel Sanatlar Fakültesi – (Öğretim yılı 5 yıl, 1 yıl İngilizce hazırlık)

Baskı Sanatları Bölümü (15 öğr.)

Seramik Bölümü (20 öğr.)

Cam Bölümü (15 öğr.)

Heykel Bölümü

Grafik Bölümü( 25 öğr.)

Resim Bölümü ( 20 öğr.)

Çizgi Film (animasyon) Bölümü (20 öğr.)

İç Mimarlık Bölümü (20 öğr.)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)

(www.atauni.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Heykel

Grafik

Seramik

Geleneksel Türk El Sanatları

Fotoğraf

Sinema-TV

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Sivas)

(www.cumhuriyet.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü

Heykel Bölümü

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavını kazananlara ait ASİL ve YEDEK Listeler ÖSYM’den öğrencilerin Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) alındıktan sonra ilan edilecektir. Sonuçlar Fakültede ve Fakültenin WEB Sayfasında duyurulacaktır. Bu nedenle, kayıtlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

PROGRAM

ADI KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK ADAYLARIN BOŞ KALAN KONTENJANLARA KAYIT TARİHİ

Müzik Öğretmenliği 5–6–7 Eylül 2011 08–09 Eylül 2011

Resim-İş Öğretmenliği 5–6–7 Eylül 2011 08–09 Eylül 2011

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)

(www.cukurova.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği ( 40 Öğr.)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Bölümü (15 Öğr.)

Tekstil Bölümü

Sinema-tv Bölümü

Seramik Bölümü (15 öğr.)

İç Mimarlık Bölümü (20 öğr.)

Fotoğraf Bölümü

Resim Bölümü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ( Diyarbakır)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ( İzmir)

(www.deu.edu.tr.)

Eğitim Fakültesi (Buca) – Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü

Heykel Bölümü

Grafik bölümü

Seramik Bölümü

Tekstil Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)

(www.erciyes.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Heykel

Seramik

Grafik

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

(www.gazi.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ( Gaziantep)

(www.gantep.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

(www.hun.edu.tr)

Güzel Sanatlar Fakültesi – Resim Bölümü

Heykel Bölümü

Seramik Bölümü

Grafik Bölümü

İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü

SINAV PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER:

2011/2012 Eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki bölümlere yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır.

BÖLÜM ADI KONTENJAN T.C. KONTENJAN YABANCI UYRUKLU

GRAFİK 30 2

HEYKEL 30 2

RESİM 30 2

SERAMİK 30

ÖN KAYIT ve YETENEK SINAV TARİHLERİ:

Yetenek Sınavına girecek adayların ön kayıtları 3 gün süreyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

ÖN KAYIT 10-11-12 Ağustos 2011

SINAV 15 Ağustos 2011

SINAV SONUÇLARININ İLANI 16 Ağustos 2011ÖN KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİ ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER:

1. İki Adet Fotoğraf (son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, erkek adaylar için sakalsız, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş.)

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası belirtilmek suretiyle)

3. 2011 YGS Kazandı Belgesi’nin fotokopisi,

4. Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi alanlarından mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 140 veya üzeri puan, Yukarıda sözü edilenler dışındaki alanlardan mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 180 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.

5. Yabancı Uyruklu öğrenciler için YÖS’den 45 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

6. Yetenek sınavı ücreti 200.00TL. olup, banka dekontu getirilecektir. Ücret Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Şubesi TR530001500158007295222130 no’lu hesabına yatırılacaktır.

7. Adayların ayrıca sınava girerken yanlarında kendilerini tanıtıcı bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, ya da pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Tlf.: (0312) 299 20 62-299 20 82-297 68 40-41 no'lu telefonlara başvurulabilir.

Fax: (0312) 299 20 61

Web Site : www.gsf.hacettepe.edu.tr

E-Posta : gsf@hacettepe.edu.trTOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bursu: TOBB ETÜ Burs Yönergesi çerçevesinde, yapılan Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre hazırlanan listelerde Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü kazananlardan ilk 3 sırada; Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünü kazananlardan ilk 3 sırada ve İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü kazananlardan ilk 5 sırada isimleri yer alan adaylara verilecek ve sadece 5 Yıl ve 1 Dönem eğitim – öğretim ücretini kesintisiz olarak kapsayacak olan burstur. Bursu kazanan öğrenci 5 Yıl ve 1 Dönem boyunca dönemlik yada yıllık not ortalamasına bağlı olmaksızın bursu almaya devam eder.

Başarı Bursu: Eğitim burslu olmayan, ancak öğrenimleri sırasında bir akademik yıl içinde üstün başarı gösteren öğrencilerin, varsa izleyen akademik yıla ait eğitim ve öğretim ücretini kapsayan burstur.

BAŞVURU KOŞULLARI

Ön Kayıt BaĢvuru Tarihleri: Başvurular 1 – 25 Ağustos 2011 tarihleri arasında TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurular hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Şekli

a) Gerekli BelgelerÖn Kayıt Formu: Adaylar Ön Kayıt Formunu TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Aday Kayıt Bürosundan alacaklardır.

YGS Sonuç Belgesi: Adayların, YGS belgesinin aslını ve bir fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi Aday Kayıt Bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. Sınava başvuracak adayların YGS puan türlerinden birinden en az 140 ve üzeri almış olmaları gerekir.

Nüfus Cüzdanının aslı ve bir fotokopisi

3 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

Özel Yetenek Sınavı Giriş Ücreti Dekontu: 200 TL’lik sınav giriş ücretinin yatırıldığını belgeleyen dekont. Sınav Giriş Ücreti Garanti Bankası Emek Şubesi (Şube Kodu: 778) 6299915 numaralı hesaba “Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Harcı” olduğu belirtilerek yatırılır. Yatırılan sınav giriş ücreti her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.b) Başvuru Yeri ve Internet Üzerinden Başvuru şekli: Adaylar TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak yada web sitesi üzerinden Ön Kayıt işlemlerini yaptırabilirler. (www.etu.edu.tr www.gsf.etu.edu.tr). İnternet üzerinden “e-form” yoluyla başvuran adayların en geç 25 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 16:00’a kadar başvuru için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgelerini almaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgelerini almayan adaylar sınava giremezler. İnternetten yapılan kayıtlar, belgelerin teslim edilmemesi durumunda geçersiz sayılacaktır.SINAV TARİHİ, TÜRÜ VE YERİ

İmgesel Tasarım Sınavı: Adaylara hayali bir konu verilerek karakalem ile 50x30 cm resim kâğıdına yaptırılan sınavdır. Adayların yanlarında HB ve 2B Resim Kalemleri, yumuşak bir silgi ve kalemtıraş getirmeleri gerekmektedir.

Sınav Ön Kayıt: 1-25 Ağustos 2011

Sınav Günü: 26 Ağustos 2011 Cuma

Sınav Saatleri: Birinci Grup: 10:00 / 12:00

İkinci Grup: 14:00 / 16:00

Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi Atölye ve Stüdyoları

SONUÇLARIN İLANI

Sınavı kazanan adayların asıl ve yedek listeleri 5 Eylül 2011 Pazartesi günü Saat 12:00’da TOBB ETÜ web sitesinde ve Üniversite Giriş İlan Panosunda ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHİ

Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları 5-6 Eylül 2011 tarihlerinde TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Aday Kayıt Bürosunda yapılacaktır.

YEDEK LİSTEDEN KAZANANLARIN İLANI

Yedek listeden kazanan adaylar 7 Eylül 2011 Çarşamba günü TOBB ETÜ web sitesinde ve Üniversite Giriş İlan Panosunda ilan edilecektir.

YEDEK KAYIT TARİHİ

Yedek listeden kazanan adayların kesin kayıtları 7-8 Eylül 2011 tarihlerinde TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Aday Kayıt Bürosunda yapılacaktır.

BÖLÜM SEÇİMİ VE YERLEŞTİRME

Adaylar yetenek sınavına dolduracakları bir formla başvururlar. Bu “Başvuru Formu”nda Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için ayrılmış seçenekleri kendi istek ve önceliklerine göre işaretlerler. Her aday üç bölümü de aynı anda işaretleyebilir. Bunun için fazladan bir ücret yatırması gerekmez. Adaylar kontenjan durumu, Yerleştirme Puanı ve kendi tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilirler. Birinci tercihini kazanamayan aday ikinci, onu da kazanamayan aday üçüncü tercihine kontenjanların elvermesi durumunda yerleştirilir. Asıl listeye giremeyenler Bölümlerin kontenjan sayıları kadar olan Yedek listelerine alınırlar. Asılların kayıt yaptırmamaları halinde yedekler liste sırasına göre alınırlarTOBB

EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2011 – 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

ÖN KAYIT FORMU

ADAY NO

GSF/

ADAYIN BİLGİLERİ

TC KİMLİK NOADISOYADIDOĞUM YERİDOĞUM TARİHİCİNSİYETİMEZUN OLDUĞU LİSELİSE (OKUL) KODUYGS PUANI

(En yüksek olan puan yazılacaktır)

BÖLÜM TERCİH SIRALAMASI(1) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (GİT)

(2) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (EÜT)

(3) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (İÇT) Lütfen tercih edeceğiniz Bölümleri (X) ile işaretleyiniz. (Birden fazla tercih yapabilirsiniz)

Birinci Tercihim: (GİT) (EÜT) (İÇT)

İkinci Tercihim: (GİT) (EÜT) (İÇT)

Üçüncü Tercihim: (GİT) (EÜT) (İÇT)ADAYIN SÜREKLİ ADRESİ

ADAYIN ANKARA ADRESİEV TELEFONUCEP TELEFONUE-POSTA ADRESİ

Bu Form doldurulduktan sonra TOBB ETÜ Öğrenci İşlerine elden teslim edilecektir.İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ( Malatya)

(www.inonu.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim BölümüİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN2011-2012 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü; Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programlarına öğrenci alınacaktır. Kontenjanlar, başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.BÖLÜMÜ/PROGRAMIKONTENJANI

BAŞVURU

TARİHLERİSINAV

TARİHLERİ

I.ÖğretimMüzik Öğretmenliği

2011 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar 22-23-24-27 Haziran 2011

(Mesai Saatleri İçerisinde)

28-29-30 Haziran 2011

Resim-İş Öğretmenliği

2011 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar 22-23-24-27 Haziran 2011

(Mesai Saatleri İçerisinde)

28-29 Haziran 2011

BAŞVURMA KOŞULLARI VE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. T.C vatandaşı olmak

2. Başvuru dilekçesi (Kayıt esnasında verilecek)

3. İki adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, adayın sınavdaki görünümüne uygun olmalıdır.)

4. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi.

5. Başvuracak adayların;

a) Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Genel Liselerin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojileri alanlarından mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuranların 2011 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları gerekir.

b) Genel Liselerden mezun olan adayların başvurabilmeleri için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almaları gerekir.

6. 2011 yılına ait YGS Sonuç Belgesi ve 1 adet fotokopisi.

7. Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi ya da 2010-2011 öğretim yılı sonu itibarı ile mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren bir yazı"

8. Başvuru belgelerinin herhangi birinin, fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması halinde belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9. Başvurular Eğitim Fakültesi Kayıt Bürosuna elden yapılacaktır (Kayıt ücreti kayıt esnasında tahsil edilecektir).

10. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon)

(www.ktu.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ( Kocaeli)

(www.kou.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Fakültesi – Fotoğraf ve Grafik Sanatları

Plastik Sanatlar Bölümü

Resim Bölümü

Heykel Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ( İstanbul)

(www.msu.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Geleneksel Türk el Sanatları

Grafik

Heykel

Resim

Sahne Dekor ve Kostümleri

Seramik

Sinema-tv

Tekstil ve Moda tasarımı

Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıt

Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıt

Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıt

Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıt

Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıt Yaz Döneminin son günü (7 hafta)

Yaz Dönemi Sonu Sınavları

Yetenek Sınavının Baraj Sınavı Yaz Dönemi Sonu Sınavları

Yetenek Sınavının Baraj Sınavı Yaz Dönemi Sonu Sınavları

Yaz Dönemi Sonu Sınavları

Yetenek Sınavının Baraj Sınavı sonuçlarının ilanı Yaz Dönemi Sonu Sınavları bitişi

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yaz Dönemi ders başarı notu girişi Dev.Kon. İçi ve Yatay geçiş için başvuru Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

Yabancı Uyruklu Yetenek Yerleştirme Sınavı için başvuru ve ön kayıt Yükseköğretim Programlarına Yer leştirilen Yabancı Uyruklu başvuru ve ön kayıtları Dev.Kons. Yetenek Sınavları 22.08.-15.09.2011

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yükseköğretim Prog. Yerleştirilen Yabancı Uyruklu başvuru ve ön kayıtları Dev.Kon. İçi ve Yatay geçiş için başvuru Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

Yabancı Uyruklu Yetenek Yerleştirme Sınavı için başvuru ve ön kayıt ST Değerlendirmesi

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilen Yabancı Uyruklu başvuru ve ön kayıtları Dev.Kon. İçi ve Yatay geçiş için başvuru Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

Yabancı Uyruklu Yetenek Yerleştirme Sınavı için başvuru ve ön kayıt ST Değerlendirmesi

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yabancı Uyruklu Yetenek Yerleştir Sınavı ST değerlen dirmesi Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınav Sonucu kazananların ilanı Dev.Kon.Bütün. Sınav. Başlama ST değerlen dirmesi Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuruYükseköğretim programına yerleştirilen Yabancı Uyruklu öğrencilerin ilanı ST notlarının E,D,P veya F'ye dönüştü rülmesi son günü Yabancı Uyruklu sınavları ile giren öğr. kesin kayıtları Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

Maddi hata itirazı son günü Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru

ZAFER BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI

Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru Maddi hata itiraz değerle. Sonuç.bildirilmesi Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru

ÖİOS Yaz Dönemini kapama (saat:17.00) Seçmeli derslerin kontenjanları ve açılma yeter sayısının Rektörlüğe bildirilmesi Yabancı Uyruklu sınavları ile giren öğr. kesin kayıtları

Yetenek Yerleştirme Sınavı Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru ÖSYM ve Yab.Uyr. sınavları ile giren öğ. kesin kayıtları Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınavını kazanan kesin kayıtları

Yetenek Yerleştir. Sınavı Üniversite İçi ve Yatay Geçiş için başvuru Dev.Kon. İç ve Yatay geçiş için başvuru ÖSYM ve Yab.Uyr. sınavları ile giren öğ. kesin kayıtları Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınavını kazanan kesin kayıtları

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yatay Geçiş ve Üniv.içi geçiş başvurularının değerlendirilmesi Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınavını kazananların kesin kayıtları

Staj notu girişi başlangıç tarihi ÖSYM kazananların kesin kayıtları

Üniv.içi geçiş ve Yatay Geçiş başvurularının değerlendirilmesi Dev.Kons. Yetenek Yerleştirme Sınavı Dev.Kons.Bütün.Sınavları Bitişi

Yetenek Yerleştirme Sınavı Üniv.DışıYatay Geçiş ve Kons.İçi Başvuru İntibak Komis.Tarafı.De. Dev.Kons. (Yön. Kurulu Ka.) ÖSYM ve Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınavını kazananların kesin kayıtları

Yetenek Yerleştirme Sınavı Yabancı Uyruklu Yerleştirme Sınavını kazanan 1.yedek kesin kaydı ÖSYM kazananların kesin kayıtları

Üniv.içi geçiş ve Yatay Geçiş başvurularının değerlendirilmesi Dev.Kon. Yetenek Yerleştir. Sınavı Üniv.DışıYatay Geçiş ve Kons.İçi Başvuru İntibak Komis.Tarafı.De. Dev.Kons.(Yön. Kurulu Ka.) Staj notu girişi bitiş tarihi Yeni görevlendirilen Öğretim Elemanlarının bildirilmesi

Yetenek Yerleştirme Sınavını kazananların kesin kaydı ve ilanı Dev.Kon. Yetenek Yerleştirme Sınavı Üniv.DışıYatay Geçiş ve Kons.İçi Başvuru İntibak Komis.Tarafı.De.Dev.Kons. (Yön.Kurulu Ka.)

Yabancı Uy.Yer.Sınavı. Kazanan 2.yedek kesin kaydı Haftalık ders programının Öİ'ne bildirilmesi Danışman görevlendirme Üniv.içi geçiş ve Yatay Geçiş başvurularının değerlendirilmesi

Yetenek Yerleştirme Sınavı kazananların kesin kaydı Yatay / Dikey Geçiş ve Üniversite İçi Geçiş intibaklarına ilişkin ilgili Yön. Kur.Kararlarının Rektörlüğe bildirilmesi (ÖSYM Takvimi' ne göre) Dev.Kons.Yeni görevlendirilen Öğretim Elemanlarının bildirilmesi

ÖİOS'de Yeni görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Kod oluşturma Dev.Kon. Yetenek Yerleştirme Sınavı

Devlet Konservatuvarı Yetenek Yerleştirme Sınavı

Yetenek Yerleştirme Sınavı kazananların kesin kayıtları Yatay geçiş kesin kayıt

Yetenek Yerleştirme Sınavı kazananların kesin kayıtları Dev.Kon. Yetenek Yerleştirme Sınavı Yatay geçiş kesin kayıtYetenek Yerleştirme Sınavı kazananların kesin kayıtları Yatay geçiş 1.yedek kayıtMARMARA ÜNİVERSİTESİ( İSTANBUL)

(www.marun.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş eğitimi Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Heykel

Grafik Sanatları

Tekstil sanatları

Seramik ve Cam sanatları

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık

Sinema-TV

Geleneksel Türk el Sanatları

Fotoğraf

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ( Muğla)

(www.mu.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay)

(www.mku.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Heykel

Grafik

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ(Niğde)

(www.nigde.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ( Samsun)

(www.omu.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi ÖğretmenliğiPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)

(www.pamukkale.edu.tr)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ( Sakarya )

(www.sakarya.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Seramik

Geleneksel Türk el Sanatları

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya)

(www.selçuk.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları

Seramik

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA)

(www.sdu.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Burdur)

Resim-iş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi (Isparta)

Resim grafik

Geleneksel Türk El Sanatları

Sahne Sanatları

Seramik

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ( BURSA)

(www.uludag.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi BölümüT.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİGİRİŞ YETENEK SINAVLARI

2010-2011 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları:GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim : 40 Tekstil ve Moda Tasarımı : 20

Heykel : 10 Sahne Dekorları ve Kostümü : 10

Seramik ve Cam Tasarımı : 15 Geleneksel Türk Sanatları : 30

Grafik Tasarım : 20 Fotoğraf : 10MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık : 30 Endüstri Ürünleri Tasarımı : 30Yetenek Sınavı için başvuru ve ön kayıtlar 09-10-11-12-13 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Yetenek Sınavının Baraj Sınavı 17-18 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılacaktır. kesin olarak 225 puan istiyorlarBİLKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ YETENEK SINAVLARI TAKVİMİ2010-2011 eğitim öğretim yılında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin* Grafik Tasarım,

* Güzel Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)bölümlerine ÖN KAYIT ve SANAT YETENEK SINAVI ile öğrenci alınacaktır.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü TM-1, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi bölümü MF-4, İletişim ve Tasarım bölümü TM-2 puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alacaktır.ÖN KAYIT KOŞULLARI1. 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden en az birinden 180 ve üzeri puan almak,

2. Her hangi bir üniversiteden disiplin nedeni ile uzaklaştırılmış olmamak,

3. İlgili kanun ve yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkı kısıtlanmış olmamak.ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİÖn kayıt başvuruları 11 Ağustos - 20 Ağustos 2010 tarihleri arasında hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kabul edilecektir.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER:

SINAV PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER:

2011/2012 Eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki bölümlere yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır.

BÖLÜM ADI KONTENJAN T.C. KONTENJAN YABANCI UYRUKLU

GRAFİK 30 2

HEYKEL 30 2

RESİM 30 2

SERAMİK 30

ÖN KAYIT ve YETENEK SINAV TARİHLERİ:

Yetenek Sınavına girecek adayların ön kayıtları 3 gün süreyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

ÖN KAYIT 10-11-12 Ağustos 2011

SINAV 15 Ağustos 2011

SINAV SONUÇLARININ İLANI 16 Ağustos 2011ÖN KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİ ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER:

1. İki Adet Fotoğraf (son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, erkek adaylar için sakalsız, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş.)

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası belirtilmek suretiyle)

3. 2011 YGS Kazandı Belgesi’nin fotokopisi,

4. Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi alanlarından mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 140 veya üzeri puan, Yukarıda sözü edilenler dışındaki alanlardan mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 180 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.

5. Yabancı Uyruklu öğrenciler için YÖS’den 45 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

6. Yetenek sınavı ücreti 200.00TL. olup, banka dekontu getirilecektir. Ücret Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Şubesi TR530001500158007295222130 no’lu hesabına yatırılacaktır.

7. Adayların ayrıca sınava girerken yanlarında kendilerini tanıtıcı bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, ya da pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Tlf.: (0312) 299 20 62-299 20 82-297 68 40-41 no'lu telefonlara başvurulabilir.

Fax: (0312) 299 20 61

Web Site : www.gsf.hacettepe.edu.tr

E-Posta : gsf@hacettepe.edu.tr

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi02 - 13 Ağustos 2010 Ön Kayıt Tarihleri ---

16 - 20 Ağustos 2010 Özel Yetenek Sınav Tarihleri ---

20 Ağustos 2010 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü ---

23 - 25 Ağustos 2010 Asıl Adaylar Kayıt Ön Hazırlık (İstenen Belgelerin Teslim Edilmesi) ---

26 - 27 Ağustos 2010 Yedek Adaylar Kayıt Ön Hazırlık (İstenen Belgelerin Teslim Edilmesi) ---

31 Ağustos - 02 Eylül 2010 Belgeleri Teslim Eden Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri ---

03 - 07 Eylül 2010 Belgeleri Teslim Eden Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri....

ayrıntılı bilgi daha sonra eklenecektir.* 2010-2011 Yetenek Sınavları Tarihleri

* Akdeniz Üniversitesi

* özel yetenek sınavları

* özel yetenek sınavları tarihleri

* sınav takvimi

* sınav tarihleriSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi

--------------------------------------------------------------------------------MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi
http://egitim.mehmetakif.edu.tr/index.php


--------------------------------------------------------------

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Denizli Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi

(http://www.pamukkale.edu.tr/)


-----------------------------------------------------------------------

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi---------------------------------------------------------

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi----------------------------------------------------------------------------------

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Özel Yetenek Sınavı

A-ÖN KAYIT

1- Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.) Grafik (Yayın Grafiği ASD, Çizgi Film-Animasyon ASD), Resim,

Seramik ve Cam Bölümlerine öğrenci alımları için ön kayıtlar, 15-19 Ağustos 2011 tarihleri arasında mesai

saatleri içerisinde D.P.Ü. Kütahya Merkez Kampüs Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

2- Adaylar farklı bölüm tercihleri yapabileceklerdir. Adayların basarı sıralamasında adayın aldığı genel

puana öncelik verilecek ve daha sonra tercih dikkate alınacaktır.

3- Posta ile yapılacak basvurular kabul edilmeyecek, adayın kendisi ön kayıt yaptıracaktır.

B-ÖN KAYIT SARTLARI

1- T.C. Vatandası olmak (K.K.T.C. Vatandası olanlar da ön kayıt yaptırabilir). Eğitim programlarına

basvurabilmek için adayların 2011-ÖSYS'ye girmis olmaları zorunludur.

2- Ön kayıt basvurusu için adayların;

a. Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin El Sanatları, El Sanatları

Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım,

Nakıs, Resim, Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi ile

Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adaylardan aynı alanlardaki eğitim programına

basvuracakların 2011-ÖSS'de puan türüne bakılmaksızın herhangi birinden en az 140 veya üzeri

(ağırlıklı orta öğretim basarı puanı eklenmemis) puan almaları gerekir.

b. Yukarıda (a) maddesinde sözü edilen alanlar dısındaki basvurularda puan türüne bakılmaksızın en az

140 veya üzeri (ağırlıklı orta öğretim basarı puanı eklenmemis) puan almaları gerekir.

2- Ön kayıt esnasında adayların puan türüne bakılmaksızın en yüksek olan AOBP puanı dikkate

alınacaktır.

4-2011-ÖSYS'de, ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına

yerlestirilmis adayların ağırlıklı ortaöğretim basarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya

düsürülecektir. Bu kural Açıköğretim kontenjanlı programları için de uygulanacaktır.

5- Merkezi yerlestirme ile bir baska yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanmıs olanlar da ön kayıt

yaptırabilirler.

6- Bir baska öğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmıs olanlar ön kayıt yaptıramazlar.

7- Ön kayıt için gerekli belgeler:

a) Basvuru dilekçesi (dilekçe formu basvuru sırasında okuldan verilecektir).

b) YGS belgesinin aslı ve fotokopisi (ibrazdan sonra aslı iade edilecektir).

c) Fotoğraf (adayın ön kayıt sırasında webcam ile çekilmis fotoğrafı belgelere aktarılacaktır).

d) Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.

e) Bir Ortaöğretim veya Yükseköğrenim Kurumundan Mezun Olduğunu Gösteren Belgenin (Diploma

veya mezun olduğuna dair geçici mezuniyet belgesi) Aslı ve Fotokobisi (Diplomanın aslı kayıttan sonra

iade edilecektir).

f) Kırtasiye ve sınav hizmetleri gideri olarak tek bölüm tercihi için 100 TL, birinci tercihten sonraki her

tercih için 40 TL ilave edilerek Ziraat Bankası Kütahya Subesi Nezdindeki Dumlupınar Üniversitesi

Muhasebe Birimi 017935064264-5001 veya IBAN TR 790001000179350642645001 No'lu hesabına

yatırıldığına dair dekontun aslı (Bkz. Açıklama I ve II). Adaylar kırtasiye ve sınav hizmetleri gider

ücretini, banka dekontunun aslını getirmek sartıyla il dısındaki herhangi bir banka subesinden, belirtilen

hesaba yatırabilecektir. Ayrıca banka subesi kampus içerisinde olmadığı için yukarıda belirtilen ücretin

sehir merkezindeki bankadan yatırılması veya il dısından yatırılması gerekmektedir.

Açıklama 1:

a- 1 (Bir) tercih (Örneğin: Grafik I. Öğretimi) yapan adaylar 100 TL,

b- 2 (Dki) tercih (Örneğin: Grafik I. Öğretim ve Grafik II. Öğretim) yapan adaylar 140 TL,

c- 3 (Üç) tercih (Örneğin: Grafik I. Öğretim, Grafik II. Öğretim ve Resim I. Öğretim) yapan adaylar 180

TL yatıracaklardır. Adaylar ücreti bunların dısındaki her tercih için ayrıca öncekilere 40'ar TL

ekleyerek yatıracaklardır.

Açıklama 2: Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi mecburidir. Sınavlara katılmayan adayın sınav

gideri olarak yatırdığı ücret iade edilmeyecektir. I. ve II. Oturum Sınavları aynı gün arka arkaya yapılacak,

aday sayısı salon kontenjanını astığı takdirde sınavlara ertesi gün devam edilecektir. Adaylar ön kayıt

yaptırdıktan sonra tercih değisikliği isteğinde bulunamazlar. Bu yüzden tercih yapmadan önce ön kayıt

görevlilerinden bilgi edinebileceklerdir.

Yazısma Adresi : Tavsanlı Yolu Üzeri 10.Km. Merkez Kampüs Güzel Sanatlar Fakültesi-KÜTAHYA

Drtibat Tel. :0-274-2652045 begin_of_the_skype_highlighting 0-274-2652045 end_of_the_skype_highlighting Dahili (4501-4509) Fax: 0-274-2652044

8- Aday Yerlestirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan baslamak üzere sıraya konacak ve her bölümün

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıs olacaktır. Bölüm kontenjanlarının son sırasındaki puanı

izleyen adaylar kontenjan sayısı kadar yedek olarak yer alacaktır. Sıralamaya göre puanların esit çıkması

halinde özel yetenek puanları yüksek olanlar ön sıraya yerlestirileceklerdir. Esitlik bozulmazsa adayların

doğum tarihine göre yası küçük olanlar öne alınacaktır.

9- KKTC uyruklular kendi aralarında sıralamaya tabi tutulacaklardır.

10- Sınav sonuçları, değerlendirmelerin sona ermesini takiben asil ve yedek listeler halinde G.S.F ilan

panosunda ve üniversitemiz web sitesinde (www.dumlupinar.edu.tr) ilan edilecektir.

C-KESİN KAYITLAR

1- Yerlestirme puanına göre kontenjana giren asil adayların kayıtları 05-09 Eylül 2011 tarihleri

arasında yapılacaktır.

2- Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek listeden 12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında kayıt

yapılacaktır. Yine de kontenjan açığı olduğu takdirde, yedek listeden sırası gelenlerin kayıtları ise

15-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar

haklarını kaybetmis sayılacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde kontenjan doluncaya kadar yedek

sıradan gelenlerin kayıtları yapılacaktır.

3- Aday kesin kaydını kendisi yaptıracaktır.

4. Herhangi bir bölümü asil olarak kazanan ve kesin kaydını yaptıran öğrenci, diğer bölümlerin

yedek listelerinde bulunsa dahi bu hakkından vazgeçmis sayılır ve yedek listeden çıkartılır.

Not: Yedek listede bulunan adaylar, kontenjan açığı tamamlanıncaya kadar asil kayıt hakkının

kendilerine gelip gelmediğini fakültedeki ilan panosundan veya 0-274-2652045 begin_of_the_skype_highlighting 0-274-2652045 end_of_the_skype_highlighting (4501) no'lu

dahili telefondan takip ederek öğrenmek zorundadırlar.

D- KESİN KAYITLAR

1- YGS Sonuç Belgesinin aslı.

2- Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı.

3- Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi.

4- Adrese dayalı nüfus kayıt belgesi.

5- Askerlik çağına gelmis erkek öğrenciler için herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıt

olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Subesi'nden alınmıs belge.

6- 16 adet 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (yeni ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun).

7- Katkı payının ödendiğini gösteren dekont.

Açıklama 3: Sınavla ilgili diğer bilgiler sınav kılavuzunda yer almaktadır.

----------------------------------------------------------------YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / VAN / 2010-2011 YETENEK SINAVIYYÜ Eğitim Fakültesinde Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımı...Üniversitemiz bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Programı (Normal öğretime 40 kişi,

İkinci Öğretime 40 kişi)

Müzik Öğretmenliği Programına 30 kişi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'ne (Normal Öğretime 40 kişi, İkinci Öğretime 40 kişi )

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

(YÖK tarafından daha sonra herhangi bir değişiklik yapıldığında kontenjan sayısında değişiklik olabilir)tarih açıklanmadı daha...--------------------------------------------YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK VE BURS SINAVIGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜMLER

BURSLU KONTENJAN DESTEK BURSLU KONTENJAN

(% 50 BURSLU)

BURSSUZ KONTENJAN

PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

(Resim, Heykel ve Seramik) 6 10 -

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ 5 15 30

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 7 - 65

ENDÜSTRİ TASARIMI 5 15 30

MODA VE TEKSTİL TASARIMI 5 15 30

SANAT YÖNETİMİ 3 10 10

TİYATRO 3 10 10

SANAT VE TASARIM 3 10 10

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 5 - 45SINAV TAKVİMİÖN KAYIT :

GİRİŞ SINAVI :

SÖZLÜ GÖRÜŞMELER :

SINAV SONUÇLARININ İLANI :

SINAV YERİ : 11 Temmuz - 31 Temmuz 2011

01 Ağustos 2011 Saat : 10:00 ve 14:00

2-3-4-5 Ağustos 2011

8 Ağustos 2011

Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER• 2011 yılına ait YGS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi

• Lise diplomasının aslı veya fotokopisi

• 2 adet vesikalık fotoğraf

• Askerlik durumunu gösteren belge

(1989 ve daha büyük doğumlu adaylar için)

• 60 TL Ön kayıt ücreti

(Kampus içinde yer alan bankada tahsil edilecektir)

------------

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI

2010 yılı YGS sonuçlarına göre, aynı alanlardaki eğitim programlarından başvuracak adaylardan (Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin resim ve seramik alanlarından aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracak adaylardan YGS puan türlerinin en az birinden, en az 140 puan ve üzeri, alan dışından mezun olan adaylardan (Yukarıda adı geçen alanların dışında mezun olan) ise en az 180 puan ve üzeri alan adaylar arasında Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne 30, Seramik Bölümüne 20 olmak üzere toplam 50 öğrenci alınacaktır.Ön Kayıt Tarihi ve Saati:

Sınavlara girecek adayların kayıtları 09 -20 Ağustos 2010tarihleri arasında 09.00–12.00 / 14.00–17.00 saatleri (mesai günleri) içerisinde AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Ahmet Necdet Sezer Kampusünde yapılacaktır. “Ön kayıt sırasında Fakültemiz tarafından adayın dijital vesikalık fotoğraf çekimi yapılacak ve bu fotoğraf sınav giriş belgesinde kullanılacaktır. Bu nedenle adaylar müracaatlarını kesinlikle kendisi yapmak zorundadır.”Ön Kayıt Koşulları:

a) Lise ya da dengi okuldan mezun olunması.

b) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liselerinin sanat alanlarından mezun olan adaylar ile Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan adayların 2010 YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 140 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

c) Yukarıda sözü edilen alanlar dışındaki alanlardan mezun olan adayların başvurabilmeleri için 2010YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 180 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

d) Merkezi yerleştirme ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş adaylarda ön kayıt yaptırabilirler.

e) Başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmış olanlar ön kayıt yaptıramazlar.Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu kayıt sırasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığından temin edilecektir).

b) 2010 YGS sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (2010 YGS sonuç belgesinin aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir).

c) 2 adet vesikalık fotoğraf (adayı kolaylıkla tanıtabilecek özellikte ve son 6 ay içerisinde çekilmiş, bayan adaylar için başı açık, erkek adaylar için sakalsız olmalıdır).

d) Sınav Giderleri için Banka Dekontu (Afyon Kocatepe Üniversitesinin Garanti Bankası Afyonkarahisar Kocatepe Şubesindeki 1090 – 6298988 nolu hesabına 100 TL yatırılacaktır. IBAN No TR 120006200109000006298988)

e) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( T.C. Kimlik Numarası Belirtilmek Suretiyle )

f) Lise diploması veya noter taktikli fotokopisi veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.Özel Yetenek Sınav Takvimi:

Ön Kayıt : 09-20 Ağustos 2010

Birinci Aşama Eleme Sınavı : 24 Ağustos 2010

Birinci Aşama Eleme Sınav Sonuçları Duyurusu : 24 Ağustos 2010

İkinci Aşama Seçme Sınavları : 25 Ağustos 2010

Kesin Sonuçların Duyurulması : 25 Ağustos 2010

Asıl Liste Kesin Kayıtlar : 31 Ağustos-03 Eylül 2010

Yedek Liste Kayıtları : 04-07 Eylül 2010ADRES:

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Ahmet Necdet Sezer Kampusü

Tel : 0272 228 14 26 - 0272 228 14 26

Faks : 0272 228 13 08--------------------------------------------------------------MALATYA ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİMüzik Öğretmenliği2010 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar

24-25-28-29-30 Haziran 201001-02-03 Temmuz 2010

Resim-İş Öğretmenliği2010 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar

24-25-28-29-30 Haziran 201001-02 Temmuz 2010BAŞVURMA KOŞULLARI VE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. T.C vatandaşı olmak

2. Başvuru dilekçesi ( Kayıt esnasında verilecek)

3. İki adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, kılık kıyafet yönetmeliğine ve adayın sınavdaki görünümüne uygun olmalıdır.)

4. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi.

5. Başvuracak adayların;

a) Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Genel Liselerin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojileri alanlarından mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuranların 2010 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları gerekir.

b) Genel Liselerden mezun olan adayların başvurabilmeleri için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almaları gerekir.

6. 2010 yılına ait YGS Sonuç Belgesi ve 1 adet fotokopisi.

7. Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi

8. Başvuru belgelerinin herhangi birinin, fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması halinde belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9. Başvurular Eğitim Fakültesi Kayıt Bürosuna elden yapılacaktır. Kayıt sırasında 150 TL kayıt harcı tahsil edilecektir.

10. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MAlatya 3 aşama....İlk aşama desen---, 2. aşama desen ve hemen ardından imgesel..

Kağıt boyutu 35x50

İmgeselde ya şiir ya da hikaye sorulabilir.

Kontenjan 50 .değişmezse böyle ...İkinci öğretim yok.IŞIK ÜNİVERSİTESİNİN ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ 2010-2011Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 Özel Yetenek Sınavı Hakkında Birinci Başvuru Dönemi ve Ön Kayıtlar 24 Mayıs 2010, Pazartesi - 04 Haziran 2010, Cuma...

Yetenek Sınavı 07 Haziran 2010, Pazartesi 1. Grup: Saat 08.30 ---- 2. Grup: Saat 13.30 --

-Burs Sınavı 10 Haziran 2010, Perşembe

- 11 Haziran 2010, Cuma Sınav saati: 08.30 Burs sınavına girmeye hak kazanan adaylar, "Burs Sınavı"na katılırlar.

Kesin Kayıt 11 Haziran 2010, Cuma -

21 Haziran 2010, Pazartesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 23 Haziran 2010, Çarşamba Sınav Saati: 10.00DETAYLARI FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010 ÖZEL YETENEK SINAVI VE BURS SINAVIGenel Açıklamalar 1. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim dili Türkçe'dir. 2. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na ön kayıt ile öğrenci alınır. 3. 2010 Yılı Özel Yetenek Sınavı'na ön kayıt yaptıracak adayların, YGS puan türlerinin birinden 140 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. 4. Güzel Sanatlar Fakültesi; • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü • Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel,Seramik, Baskıresim, Multimedya) • Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü, • İç Mimarlık Bölümü, • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden oluşmaktadır. 5. Adaylar, ön kayıt sırasında tercih ettikleri en fazla 3(üç) bölümü, öncelik sırasına göre belirtebilirler. 6. Burs Sınavı, ilan edilen tarihte ve belirlenecek sınav biçimi doğrultusunda yapılır. 7. Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uygulanır. 8. FMV Işık Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile Özel Güzel Sanatlar Liseleri mezunlarına, Özel Yetenek Sınavı'nda başarılı olmaları ve kesin kayıt yaptırmaları durumunda lisans öğretimi süresince öğretim ücretlerinden %25 oranında indirim yapılır. 9. Burs sayısı ve oranı, Bölümlerin öğrenci kontenjanlarına uygun olarak belirlenir. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1. 2010-ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi'nin internet çıktısı veya fotokopisi. 2. En son okuduğu okula ait belge, 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 4. Adayın, 2 adet yeni çekilmiş (3 ay içinde) bayan adayların başı açık, erkek adayların sakalsız ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde vesikalık fotoğrafı, 5. Ön kayıt harcının (100.-TL), FMV Işık Üniversitesi'nin Akbank Maslak Şubesi 645-50280 nolu hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontu. Not: Ön kayıt harcı yatırılırken; dekont üzerinde, adayın T.C. kimlik numarası ile birlikte 'FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ön Kayıt ücreti içindir' bilgisinin mutlaka bulunması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı Tarihleri Birinci Başvuru Dönemi ve Ön Kayıtlar 24 Mayıs 2010, Pazartesi - 04 Haziran 2010, Cuma Yetenek Sınavı 07 Haziran 2010, Pazartesi 1. Grup: Saat 08.30 2. Grup: Saat 13.30 Burs Sınavı 10 Haziran 2010, Perşembe - 11 Haziran 2010, Cuma Sınav saati: 08.30 Burs sınavına girmeye hak kazanan adaylar, "Burs Sınavı"na katılırlar. Kesin Kayıt 11 Haziran 2010, Cuma - 21 Haziran 2010, Pazartesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 23 Haziran 2010, Çarşamba Sınav Saati: 10.00 Sınava Gelirken • Adayların sınava gelirken Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.bir kimlik belgesi ile ön kayıt sırasında verilen sınava giriş kartını, • Özel Yetenek Sınavı ve Burs Sınavı uygulamalı olacağından kurşun kalem, silgi,duralit (sert altlık), ****l klips (mandal) gibi gerekli çizim malzemelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1. Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 2. Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, 3. İkametgah Senedi, 4. Erkek öğrenciler için, bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "bir fakülteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"na dair belge (1988 doğumlu ve öncesi), 5. 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, bayan adayların başı açık, erkek adayların sakalsız ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyecektir.), 6. Verem Savaş Dispanseri'nden alınmış akciğer röntgen raporu, 7. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (%100 burslu programları kazanan öğrenciler hariç). Yatırılacak öğretim ücreti, www2.isikun.edu.tr/Idari/maliisler/ucretler.html adresinden öğrenilebilir. Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Ön Kayıt Belgeleri 1. Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesi aslı ve fotokopisi veye internet çıktısı. (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların 'Türkçe Yeterlik' sınavını geçmesi gerekmektedir.) 2. Türkiye'de Lise veya dengi okuldan mezun olmak veya yurtdışında Türkiye'deki lise eğitimine denk bir eğitim kurumundan mezun olmak, 3. 2010 YÖS Temel Öğrenme Becerileri Sınavı'ndan en az 50 puan almış olduğunu gösteren belge ve fotokopisi, 4. Pasaportun aslı ve fotokopisi, 5. 2 adet yeni çekilmiş (3 ay içinde) açık başlı vesikalık fotoğraf, 6. Ön kayıt harcının (100.-TL), FMV Işık Üniversitesi'nin Akbank Maslak Şubesi 645-50280 nolu hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontu. Not: Ön kayıt harcı yatırılırken; dekont üzerinde, adayın T.C. kimlik numarası ile birlikte ‘FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ön Kayıt ücreti içindir' bilgisinin mutlaka bulunması gerekmektedir.Öğrenci İşleri Bürosu Tel: (0212) 286 49 11-(0212) 286 49 23, (0212) 286 49 24 (0212) 286 49 24 1008 -1018 - 1301 - 2204 - 3506 -6000 • Kesin Kayıt sırasında adaylar 'İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tesbit Sınavı' na girmek istediğini ya da istemediğini belirten bir dilekçe vereceklerdirGeçen yıl

İmgesel sorular ;arabasıyla çocuğunu gezdiren anne,bisikletli genc,simitçi--merdivende iki kişi bir kanepeyi taşıyor. birinci aşama sorusu. Yada mandalina soyan veya eldiven giyen el.... bir kompozisyon oluşturulması istenmiş ...bursluluk sınavında da kendi portrenizi çizin ve gözlük tasarlayın denilmiş ...BİLKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ YETENEK SINAVLARI TAKVİMİ

2010-2011 eğitim öğretim yılında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin* Grafik Tasarım,

* Güzel Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)bölümlerine ÖN KAYIT ve SANAT YETENEK SINAVI ile öğrenci alınacaktır.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü TM-1, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi bölümü MF-4, İletişim ve Tasarım bölümü TM-2 puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alacaktır.ÖN KAYIT KOŞULLARI1. 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden en az birinden 180 ve üzeri puan almak,

2. Her hangi bir üniversiteden disiplin nedeni ile uzaklaştırılmış olmamak,

3. İlgili kanun ve yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkı kısıtlanmış olmamak.ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİÖn kayıt başvuruları 11 Ağustos - 20 Ağustos 2010 tarihleri arasında hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kabul edilecektir.ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER1. 2010 ÖSS Puan Belgesi ve bir fotokopisi,

2. Önkayıt yaptırılacak her bölüm için Garanti Bankası, İş Bankası veya Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi'ne yatırılacak 40.-TL başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont,

3. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

4. Kimlik BelgesiÖn kayıt başvuruları, yukarıda belirtilen belgeler ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nden alınacak Ön kayıt formu doldurulup imzalanarak yapılacaktır. Posta yolu ile ön kayıt yapılamaz. Ön kayıt formunda yapılan tercih sıralaması, form Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra değiştirilemez.BAŞVURU ÜCRETİ HİÇBİR NEDENLE İADE EDİLMEZ.ÖN KAYIT İLE ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLERE ÖĞRENCİ KABULLERİÖğrenci kabulleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için, Sanat Yetenek Sınavları'nda başarılı olmak ön koşulu ile, en yüksek yetenek puanından başlanarak, tercih sırası, YGS-3 puanı ve bölüm kontenjanları esas alınarak yapılacaktır.GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ YETENEK SINAVLARIGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne önkayıt yaptıran tüm adaylar, 23 Ağustos 2010 tarihinde, saat 10:00'da çoktan seçmeli "Genel Yetenek Sınavı"na gireceklerdir. Sınav, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde yapılacak ve adayların hangi dersliklerde sınava girecekleri 21 Ağustos 2010 tarihinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık girişinde ilan edilecektir.Adayların, sınavlar için yanlarında tükenmez kalem, yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.YANLARINDA GEÇERLİ BİR KİMLİK İLE BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN KAYIT VE SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR KESİNLİKLE SINAVA ALINMAYACAKLARDIR.Grafik Tasarım Bölümü'ne başvuran adaylar, 23 Ağustos 2010 tarihinde, saat 14:00'de ayrıca "Desen Sınavı"na gireceklerdir.Adayların, yanlarında birinci maddede belirtilen belgeler ile, desen çizmek için 3 adet 35x50cm boyutlarında resim kağıdı, yaklaşık 35x50cm boyutlarında duralit veya resim altlığı, kağıt kıskacı, çeşitli sertlik derecelerinde kurşun kalem (HB, 2H, B, 2B), kalemtraş ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.Güzel Sanatlar Bölümü'ne (Resim, Heykel, Seramik) başvuran adaylar, girdikleri çoktan seçmeli "Genel Yetenek Sınavı"na ek olarak, 23 Ağustos 2010 tarihinde, saat 14:00'de "Desen Sınavı"na girecekler ve 24 Ağustos 2010 tahinde, saat 10:00'da araştırma ve yaratıcılığa yönelik mülakatla yapılacak olan zorunlu "Özel Yetenek Sınavı"na alınacaklardır.Adayların, yanlarında birinci maddede belirtilen belgeler ile, desen çizmek için 2 adet 50x70cm'lik resim kağıdı, çeşitli sertlik derecelerinde kurşun kalem (HB, B, 2B), kalemtraş, silgi bulundurmaları gerekmektedir.

aydın üniversitesi sınavı

Özel Yetenek Sınavları

Ön Kayıt Tarihleri: 31 Mayıs - 17 Haziran 2010Sınav Tarihi Seçenekleri: 14-15-16-17-18 Haziran 2010Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alınacak Bölümler:Güzel Sanatlar Fakültesi:

- Moda ve Tekstil Tasarımı

- Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

- Grafik Tasarım

- Drama ve Oyunculuk

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

- İç Mimarlık

İletişim Fakültesi

- Görsel İletişim Tasarımı

Uygulama Sınavı Saati: 10:00

Görüşme ve Değerlendirme Saati: 14:00

Başvuru Merkez: Florya Yerleşkesi

Yer: D Blok Fuaye Özel Yetenek Standı.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINA 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVLARI İLE ALINACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KOŞULLARÖzel Yetenek Giriş Sınavı Ön Kayıt TarihleriResim-İş Öğretmenliği Programı 1’inci Öğretim için : 19 Temmuz - 04 Ağustos 2010

2’nci Öğretim için : 19 Temmuz - 11 Ağustos 2010

Müzik Öğretmenliği Programı

: 02 Ağustos – 13 Ağustos 2010

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Ön Şartlar

1- Başvuru dilekçesi,

2- 2010 yılına ait YGS Sonuç Belgesi,

3- 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacak.)

4- Nüfus cüzdan sureti,

5- Mezuniyet belgesi,

6- Müzik Öğretmenliği Programına başvuracak adayların ayrıca;

a) Çalgı çalmaya engel fiziksel özürü bulunmayacaktır.

b) Ön kayıt sırasında (kayıt sırasına göre) sınava giriş tarihi giriş kartına yazılacaktır. (Günde 2

(iki) grup halinde 100 aday sınava alınacaktır.)

c) A.İ.B.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğinden normal larinks

(ses telleri) muayene bulgularını gösteren sağlık raporu alacaktır, raporda “her iki aritenoid,

vocal cord hareketleri normaldir” ibaresi bulunacak ve söz konusu rapor kayıt esnasında

teslim edilecektir.

7- Sınav ücretinin (75,00 Tl.) yatırıldığına dair banka dekontu. (Hesap numarası daha sonra

bildirilecek.)

Başvurular şahsen yapılacaktır.

Ön Şart - a) Meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve liselerin müzik, sanat, sanat

(müzik), el sanatları, grafik, nakış, resim, sanat (resim) ve seramik

alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına

başvuracakların 2010-YGS’ de puan türlerinden birinden en az 160

Ön Şart - b) Yukarıda (ön şart - a) maddesinde sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir

alan/kol/bölümden başvuracak adayların 2010-YGS puan türlerinin en az birinden 200

veya daha fazla YGS puanı almaları gerekmektedir.

Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Resim-İş Öğretmenliği Programı : 1’inci Öğretim Birinci Aşama 05 Ağustos 2010 Perşembe

:

İkinci Aşama 06 Ağustos 2010 Cuma

: 2’nci Öğretim Birinci Aşama 12 Ağustos 2010 Perşembe

:

İkinci Aşama 13 Ağustos 2010 Cuma

Müzik Öğretmenliği Programı : 16 Ağustos 2010 Pazartesi 09.00 da başlayacaktır.

Öğrenci Kontenjanları

Resim-İş Öğretmenliği

: 30 Öğrenci

Resim-İş Öğretmenliği (İ.Ö.) : 30 Öğrenci

Müzik Öğretmenliği

: 30 Öğrenci

Bilgi İçin Telefonlar

Resim-İş Öğretmenliği Programı : 0374 254 10 00 – 1694-1683

Müzik Öğretmenliği Programı

: 0374 254 10 00 – 1694-1695TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI DUYURUSUKontenjanlar

• Müzik Eğitimi Anabilim Dalı: 30

• Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı: 302010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi anabilim dallarında uygulanmakta olan programlarında öğrenim görmek üzere “Özel Yetenek Sınavları” ile öğrenci alınacaktır. Konu ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.AÇIKLAMALAR/KOŞULLARORTAK HÜKÜMLER1.ÖN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. BAŞVURULAR (Şahsen Başvuru):

Kayıtlar, Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi Dekanlık binası öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır.

1.1.1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı için önkayıt tarihleri aşağıdaki gibidir:

21 Haziran 02 Temmuz 2010 mesai saatleri içerisinde yapılır.1.1.2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim iş öğretmenliği Programı için:

28 Haziran – 09 Temmuz 2010 mesai saatleri içerisinde yapılır.1.2. İnternetten Başvuru:

Özellikle şehir dışından başvuran adayların kurumumuza geliş ve gidişlerinde sıkıntıyı giderebilmek için isteyen adaylar [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ...] adresinden duyurular bağlantısından ön kayıt başvuru belgesini eksiksiz doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuruların kesinleşebilmesi için istenen evrakların eksiksiz olarak kargo/iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi Dekanlık binası öğrenci işleri bürosuna madde 1.1.1 ve 1.1.2 belirtilen tarihlerin son günü mesai saati bitimine kadar ulaştırması gerekmektedir.

Bu tarihe kadar belgeleri ulaşmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve adaylar herhangi bir hak talebinde bulanamayacaklardır.1.3. Başvuru Evrakları:

*Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu, (Şahsen Başvuru sırasında veya internet üzerinden temin edilebilir.)

*2010 YGS Sınav Sonuç Belgesinin Resmi Onaylı sureti,

*Resmi onaylı Nüfus Cüzdan sureti,

*Lise Diploması yada Mezuniyet Belgesinin Resmi onaylı fotokopisi,

*1 (bir) adet vesikalık fotoğraf (kıyafet yönetmeliğine uygun cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır.)

* Başvuru ücretinin banka dekontu, Başvuru Ücreti bu yıl için 150 TL olarak belirlenmiştir.

(İş Bankası Tıp Fakültesi Şubesi, Banka IBAN No :TR90 0006 4000 0011 3010 0991 88 )

*Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir.

* Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Öğretmenliği Programı için sınava girecek adayların sınava getirmek ile sorumlu oldukları kağıt boyları;

Eleme Sınavı İçin ; 50x70 cm

Seçme Sınavı İçin ; 50x70 cm

*Resim altlığı

1.4. Başvuru Puanı

1.4.1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı İçin Başvuran Adaylar:

Meslek liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik, sanat (Müzik) alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2010 YGS’de puan türlerinden birinden 140 ve daha fazla YGS puanı alması gerekir.

Yukarıda sözü edilenler dışındaki alan/kol/bölümlerden başvuracak adaylar 2010 YGS puan türlerinden en az birinden 180 ve daha fazla YGS puanı almaları gerekir.1.4.2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı İçin Başvuran Adaylar:

Meslek liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Resim, Sanat, sanat (Resim), Grafik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan başvuracakların 2010 YGS’de puan türlerinden birinden 140 ve daha fazla YGS puanı alması gerekir.

Yukarıda sözü edilenler dışındaki alan/kol/bölümlerden başvuracak adaylar 2010 YGS puan türlerinden en az birinden 180 ve daha fazla YGS puanı almaları gerekir.2. ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ2.1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı:

2.1.1. Sınav Tanıtım Programı: 03 Temmuz 2010

Yer: Trakya Üniversitesi, Balkan Yerleşkesi, Balkan Kongre Merkezi, Büyük Salon, Edirne

Saat: 09:00

2.1.2. 1. Aşama Eleme Sınavı: 03 Temmuz 2010 (En fazla 40 soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu yanıtlanabilir test uygulaması)

Yer: Trakya Üniversitesi, Balkan Yerleşkesi, Balkan Kongre Merkezi, Büyük Salon, Edirne

Saat: 10:30

2.1.3. 2. Aşama Seçme Sınavı: 04-05 Temmuz 2010

Yer: T.Ü. Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, II.Öğretim Binası, Zemin kat.

Saat: 08:302.2. Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel yetenek Sınavı:

2.2.1. 1. Aşama Eleme Sınavı: 10 Temmuz 2010 (Canlı model çalışması yanında bellekten uyarlama, desen çalışması)

Yer: T.Ü. Eğitim Fakültesi, Selimiye Kışlası Yerleşkesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Çalışma Atölyeleri ve Odaları, Edirne

Saat 09:002.2.2. 2. Aşama Seçme Sınavı: 11 Temmuz 2010 (Yarı bellekten imgesel çalışma)

Yer: T.Ü. Eğitim Fakültesi, Selimiye kışlası Yerleşkesi Resim İş Eğitimi Anabilim dalı Çalışma Atölyeleri ve Odaları, Edirne

Saat 09:003. KESİN KAYIT TARİHİ VE YERİAsil listeden kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 2010-2011 eğitim öğretim yılı Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde Özel Yetenek Sınavına giren adayların dilekçe ve başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan açığı kadar öğrencinin kesin kayıtları belirlenecek tarihlerde yapılacaktır. Verilen tarihten sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.İrtibat Telefonları:2120808-1108

Faks:2146279ATILIM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV ESASLARI2010–2011 Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile;

Bölüm

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Toplam Kontenjan =40

% 100 Burslu Kontenjan=4

% 50 Burslu

Kontenjan=3

Grafik Tasarımı

Toplam Kontenjan =30

% 100 Burslu Kontenjan=3

% 50 Burslu

Kontenjan=4

Moda ve Tekstil Tasarımı

Toplam Kontenjan =20

% 100 Burslu Kontenjan=2

% 50 Burslu

Kontenjan=6

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Toplam Kontenjan =30

% 100 Burslu Kontenjan=3

% 50 Burslu

Kontenjan=4

bölümlerine öğrenci alınacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVLARI İÇİN ÖN KAYIT TARİHİ

Özel Yetenek Sınavlarına; 07 Haziran – 05 Temmuz 2010 tarihleri arasın da , mesai günleri, 10:00 - 17:00 saatleri arasında ön kayıt yapılacaktır.

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Özel Yetenek sınavlarına ön kayıt yaptırabilmek için;1. Adayların 2010-YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavına) girmiş ve en az 140 puan almış olması,

2. 07 Haziran – 05 Temmuz 2010 tarihleri arasında “Özel Yetenek Sınavı” için ön kayıt yaptırmış olmaları şarttır.ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER1. Fakülteden verilecek “Önkayıt Dilekçe Formu”nun doldurulması,

2. 2010 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,

3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

4. Sınav ücreti 100 (yüz) TL’nin Atılım Üniversitesi Şekerbank Ankara, Yenişehir Şubesi 26001679 no'lu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu,

5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.SINAV TARİHLERİ

Sınavlar; 06-09 Temmuz 2010, Salı – Cuma günleri arasında, mesai saatlerinde yapılacaktır.

SINAVLAR

I. Aşama : Desen ve İmgesel Tasarım Sınavı; 06 Temmuz 2010, Salı,

09:00 – 12:00 ve 13:00 – 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

II. Aşama : Alan sınavı; 08 Temmuz 2010, Perşembe,

09:00 – 12:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Adaylar sanat ve tasarım çalışmalarından oluşan dosyalarını 08 Temmuz 2010, Perşembe günü beraberlerinde getirecekler ve II. Aşama sınavında gözetmenlerine teslim edeceklerdir.ERZURUM - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - GSFBölüm / Kontenjan:

G.T.E.S. (40)Grafik (20)Resim Bölümü (20)Resim Bölümü (ikinci öğretim)(20)Sahne Sanatları Bölümü (20)Heykel (15)Müzik Bilimleri Bölümü (25)

Müzik Bilimleri Bölümü (İkinci Öğretim) (25

Önkayıt:19 Temmuz - 06 Ağustos 2010

Sınav : 09-13 Ağustos 2010
ücret- 200 TL2. Bölüm

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVI İLANI

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.BAŞVURU KOŞULLARI

1. Adayların 2010 ÖSS nin herhangi bir puan türünden en az 140.000 puan almış olmaları önkoşuldur. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkı kazanan adaylar veya diğer Üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.

2. Sahne Sanatları-Oyunculuk Sanat Dalına başvuran adayların doğum tarihlerinin 1987 ve daha yukarı olması zorunludur.ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARIGeleneksel Türk El Sanatları 40, Grafik 20, Heykel 15, Müzik Bilimleri Bölümü 25, Müzik Bilimleri Bölümü (İkinci Öğretim) 25, Resim Bölümü 20, Resim Bölümü (ikinci öğretim), 20 Sahne Sanatları Bölümü 20.BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Sahne Sanatları (Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Sanat Dalları) Bölümlerine başvurular; 19 Temmuz - 20 Ağustos 2010

b) Plastik Sanatlar (Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Resim (İkinci Öğretim) Bölümüne başvurular; 19 Temmuz -06 Ağustos 2010 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır.

c) Müzik Bilimleri, Müzik Bilimleri (İkinci Öğretim) Bölümüne başvurular; 19- 30 Temmuz 2010 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır.SINAV TARİHLERİ VE YERİ :

1. Müzik Bilimleri, Müzik Bilimleri (İkinci Öğretim)Bölümüne başvuran adayların sınavları; 2-4 Ağustos 2010, tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır

2. Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik, Heykel Resim, Resim (İkinci Öğretim) Bölümüne başvuran adayların sınavları; 09-13 Ağustos 2010, tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır

3.Sahne Sanatları (Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Sanat Dalları) Bölümlerine başvuran adayların sınavları; 23-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERa) Form dilekçe-dosya (kayıt sırasında adaya 50.- TL karşılığında verilecektir).

b) 2010 yılı ÖSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

c) Lise diploması fotokopisi

d) 2 Adet 4,5x6 ebadında fotoğraf (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir)

e) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

f) İkametgâh İlmühaberi

g) Adaylar üç bölüme başvurabilirler. T.C. Ziraat Bankası Erzurum (Merkez) Şubesi nezdindeki Güzel Sanatlar Fakültesinin 34940661-5001 Nolu hesabına sınav ücreti olarak, Bir bölüm için 150.- TL, iki bölüm için 200 TL, üç bölüm için 250 TL yatırıldığını gösterir dekont alınacaktır.

h) Başvuruyu adayın kendisi veya bir temsilcisi yapabilir. Posta ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

NOT : Adaylar sınava girerken resimli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile sınav giriş belgesini göstermek zorundadırlar..KESİN KAYITLAR :

1.

Asıl listeden kazananların ilgili bölümlere kesin kayıtları 31 Ağustos -01 Eylül 2010 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi�nde yapılacaktır. Bu tarihler arasında Sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyen adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen devlet hastanesinden alınmış rapor ile kanuni vekili kayıt yaptırır. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir mazereti kabul edilmez. Asıl listeden kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Yedek listedeki adaylar, açık kalan kontenjanlar için bizzat Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı�na dilekçe ile müracaat ederler, adayların başvuruları 2-3 Eylül 2010 günü mesai bitimine kadar kabul edilir. Bunlardan kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları 06 Eylül 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılır.

2.

Sınav sonucunda adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara ayrıca bildirilmez.

Not: Başvuru ilanı Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır.
BURSA - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ

Önkayıt: 12-20 Ağustos 2010

Sınav: 23-25 Ağustos 2010
Ücret: 125 TL

Bölüm / Kontenjan:

Resim iş öğretmenliği - (40)

Resim iş öğretmenliği 2. öğretim - (40)-------

BURSA – ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ- GSF

Önkayıt: 16 - 20 Ağustos 2010

Sınav: 31 Ağustos 2010 (1.aşama)


2 Eylül 2010 (2.aşama)

ULUDAĞ ÜNİ. GSF VE EĞİTİM FAK. SINAV TARİHLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER1-2010- YGS’ye giren adaylardan;a)Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri’nin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif, El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Müzik, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Spor, Tasarım ve Teknolojisi alanlarından mezun adaylardan ve milli sporculardan, aynı alandaki eğitim programlarına başvuracakların 2010-YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,b)Yukarıda sözü edilenler dışındaki alanlardan mezun olan adayların başvurabilmeleri için ise 2010 YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,

2- Aday önkayıt ve diğer sınav giderleri için Ziraat Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Döner Sermaye Saymanlığı IBAN No: TR87 0001 0017 9937 2192 9650 05 hesabına 125,00 TL (yüz yirmi beş lira) yatıracaktır. (Aday sınava girmediği takdirde, mazereti ne olursa olsun yatırdığı miktar iade edilmez.)

3- Adaylar önkayıt başvurularını, [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ...] adresinden ulaşacakları online önkayıt sistemi ile yapacaklardır.a)Bir mesleğe yönelik program uygulayan Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik, Sanat (müzik), Grafik, Resim, Sanat (Resim), Seramik, Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların diplomasının aslı veya onaylı örneğini, (diğer lise çıkışlılardan diploma örneği istenmemektedir.) Milli Sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli Sporcu belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisini,


b)Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuran adaylardan: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığını belirtir raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir)
sınav günü ilgili bölümlere teslim edeceklerdir. Bu belgeleri getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.


RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Normal Örgün Öğretim;

Kontenjan: 40

ön kayıt: 12-20 Ağustos 2010

sınavlar: 23-25 Ağustos 2010

kesin kayıt: 31 Ağustos- 1 Eylül 2010


İkinci Örgün Öğretim;

kontenjan: 40

ön kayıt: 12-20 Ağustos 2010

sınavlar: 23-25 Ağustos 2010

kesin kayıt: 02- 03 Eylül 2010GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

1-2009- ÖSS’ye giren adaylardan;

a) Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Resim alanından mezun olan adaylardan 2010-YGS’de puan türlerinin herhangi birinden en az 140.000 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,

b)Resim Anasanat Dalına; başvuracak adaylardan yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda 2010-YGS’de puan türlerinin herhangi birinden en az 180.000 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,

c) Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; başvuracak adaylardan 2010-YGS’de puan türlerinin herhangi birinden en az 185.000 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,

2-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

3-Fotoğraf; 4,5x6 cm.boyutunda 2 adet ( Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, gözlüklü olması halinde gözlük camının koyu renkli olmaması ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, kız öğrencilerin başı ve boynu açık, erkek öğrencilerin başı açık, sakalsız varsa bıyıklar dudak hizasında kesilmiş olmalıdır, fotoğraflarda renkli fotokopi kabul edilmez)4-Dekont; ön kayıt, sınav tanıtım programı ve diğer sınav gideri için; Ziraat Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi (Şube kodu:1799) U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı TR87 0001 0017 9937 2192 9650 05 (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Adayı) IBAN no’lu hesaba 125.00 TL. yatırıldığını gösteren 2 nüsha banka dekontu (Aday sınava girmediği takdirde, mazereti ne olursa olsun yatırdığı ücret iade edilemez).

5-Sağlık Raporu;

a)-Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuracak adayların fiziksel ve ruhsal kusuru olmadığını belirtir sağlık raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir).b)- Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuran adayların 25 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.c)-Resim Bölümüne; başvuracak adayların işitme, görme ve el-kol gibi uzuvlarında resim yapmalarına engel durumlarının olmadığını belirtir sağlık raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir).6-Mezuniyet Belgesi;

a)Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; ; Lise Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,b)Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Resim bölümünden mezun olan adayların diplomasının aslı veya onaylı örneği (Diğer lise çıkışlılardan diploma örneği istenmemektedir).7- Belgelerin tamam olması koşulu ile ön kayıt işlemleri adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir.POSTA İLE ÖNKAYIT YAPILMAMAKTADIR.Resim Bölümü;kontenjan: 25

ön kayıt: 16-20 Ağustos 2010

sınavlar: 31 Ağustos 2010 (1.aşama) / 2 Eylül 2010 (2.aşama)

kesin kayıt:06- 07 Eylül 2010Ücret:125 TLBölüm / Kontenjan


OKAN ÜNİVERSİTESİ GSF özel yetenek sınavı tarihi

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 28 Haziran 2010’da


Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 28 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 10.00-11.00 arasında gerçekleştirilecek. Sınav için ön kayıtlar 17 Haziran-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bölümler:* Moda Tasarımı

* İç Mimarlık

* Görsel İletişim Tasarımı

* Endüstri Ürünleri Tasarım

* Plastik Sanatlar

* FotoğrafBaşvuru adresi:

Okan Üniversitesi Akfırat Kampüsü

Tel: 0216 677 16 30 (Dahili 1908-1914)BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2009 - 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

ÖN KAYIT, YETENEK SINAVI ESASLARI VE KESİN KAYIT PROGRAMI


Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümlerinin Lisans Programına her yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünce ilan edilen ve içeriğinde belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından Yetenek Sınavları ile öğrenci alınır. 2009-2010 Öğretim Yılında Fakültemiz Bünyesinde eğitim-öğretim veren Resim Bölümüne 20, Baskı Sanatları Bölümüne 15 olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacaktır. Bu sınavlar Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi hükümlerince yapılır.

1-BAŞVURU İŞLEMLERİÖN KAYIT KOŞULLARI

1- Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve 2010 ÖSS puan türlerinden en az birinden 200 (ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı eklenmeden) veya daha yukarı puan almış olmak,

2- Güzel Sanatlar Lisesi Resim alanından mezun olanlar için (ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı eklenmeden ) en az 180 veya daha yukarı puan almış olmak gereklidir.

3- Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da ön kayıt yaptırabilirler.

4- Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.

5- Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Her adayın ön kayıt işlemlerini kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye sahip vekilinin yapması gerekir. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılamaz.ÖN KAYIT:7-8-9 Temmuz 2010

Sınav :10-11 Temmuz 201019 mayıs üniversitesi 2010-2011 yetenek sınavıT.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği (I. Ve II.Öğretim) ve Müzik Öğretmenliği Bölümüne Önkayıt -

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programların kontenjan ve koşulları aşağıda gösterilmiştir.

FAK/Y.OKUL KONTENJAN ÖNKYT. TARİHİ SINAV TARİHİ SINAV YERİ

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği 60 05-16 Temmuz 2010 1.Aşama: 20 Temmuz 2010 Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesi Resim-İş Binası

2.Aşama: 21 Temmuz 2010

Resim-İş Öğretmenliği (İ.Ö) 60 05-16 Temmuz 2010 1.Aşama: 20 Temmuz 2010 Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesi Resim-İş Binası

2.Aşama: 21 Temmuz 2010

Müzik Öğretmenliği 30 05-16 Temmuz 2010 1.Aşama: 21 Temmuz 2010 Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesi Konservatuvar Binası

2.Aşama 22-23 Temmuz 2010ÖN KAYIT İÇİN GENEL ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER:

1. T.C vatandaşı olmak.

2. Başvuru dilekçesi (Kayıt esnasında verilecektir.)

3. İki adet renkli vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş, kılık kıyafet yönetmeliğine ve adayın sınavdaki görünümüne uygun olmalıdır.)

4. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi.

5. Başvuracak adayların;

a) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanat liselerinin; Resim, Uygulamalı Resim, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik

Tasarım, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi, Müzik, Sanat (Müzik) alan/kol bölümlerinden mezun

olan adaylardan aynı alandaki eğitim programlarına başvuracakların 2010 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan

türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları gerekir.

b) Liselerin (a) maddesinde belirtilen alanların dışında mezun olan adayların başvurabilmeleri için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve

YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almaları gerekir.

6. 2010 yılına ait YGS sınav sonuç belgesi. (Kurumumuzca kayıt sırasında onaylanacaktır.)

7. Üniversitemiz, T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi (Kurupelit) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Eğitim Fakültesi adına) 9712395-5009 no’lu

hesabına;

- Müzik öğretmenliği için 130 TL

- Resim-İş Öğretmenliği için (I. ve II. Öğretim dahil) 150 TL başvuru ücretini ödediklerine dair banka dekontu.

8. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.

9. Başvuru belgelerinden herhangi birinin fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması halinde belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı

yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

10. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Başvuru yeri: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Giriş/Özel Yetenek Sınavının önkayıtları 05-16 Temmuz 2010 tarihleri arasında sabah 09.00-12.00,

öğleden sonra ise, 13.00-17.00 saatlerinde Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesinde yapılacaktır.ÇANAKKALE ONSEKİZMART EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2010-2011 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI AÇIKLAMALAR VE KOŞULLAR

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

Resim İş Eğitimi : 30 (*)

Müzik Eğitimi : 30 (*)

(*) 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandığında geçerli olacaktır.

2010 - 2011 Akademik Yılında Fakültemizin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Ön Kayıt - Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Konu ile ilgili program (açıklamalar/koşullar) aşağıya çıkarılmıştır.AÇIKLAMALAR / KOŞULLAR

ORTAK HÜKÜMLER:

1. ÖN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER :

a) Başvurular

- Şahsen Başvuru :

Kayıtlar, Eğitim Fakültesi Anafartalar Yerleşkesi’nde “Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Bürosu”nda 19 Temmuz – 30 Temmuz 2010 tarihleri arasında (mesai günlerinde) 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

- İnternetten Başvuru :

Özellikle şehir dışından başvuracak adayların kurumumuza geliş- gidişlerindeki sıkıntıyı giderebilmek için isteyen adaylar [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ...] adresi duyurular linkinden ön kayıt başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Başvurularının kesinleşebilmesi için istenen evrakların eksiksiz olarak kargo/iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ÇANAKKALE” adresindeki Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Bürosuna 28 Temmuz 2010 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar belgeleri Dekanlığımıza ulaşmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)b) Başvuru Evrakları :

•Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu, (Şahsen başvurularda kayıt sırasında, Posta yolu ile başvurularda [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ...] adresinden temin edilebilir.)

•2010 ÖSS Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi,

•Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

•Lise Diploması yada Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi,

•3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (kıyafet yönetmeliğine uygun, cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır.)

•150 TL Başvuru ücretinin banka dekontu, (Dekontlarda “EĞİTİM FAKÜLTESİ” “Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik veya Resim İş Öğretmenliği” mutlaka belirtilmelidir.)

(Banka Hesap Numarası: Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi - 45649587-5001)

Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir.

Not: Asıl belgelerini getiren adayların fotokopileri kurumumuzca onaylanacaktır.c) Aranan Koşullar :

Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin, Müzik, Sanat (Müzik), Resim, Sanat, Sanat (Resim) Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2010-YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya daha fazla YGS puanı almış olması.

Yukarıda sözü edilen Alan/Kol/Bölümler dışındaki bir Alan/Kol/Bölümden başvuracak adayların 2010-YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunludur.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında, Özel Eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik herhangi bir program bulunmadığından konu ile ilgili başvurular kabul edilmeyecektir.2. ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ:

Resim İş Eğitimi (03 Ağustos – 04 Ağustos 2010)

Müzik Eğitimi (03 Ağustos - 06 Ağustos 2010)

Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Bürosundan alınan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” ile saat 10.00’da başlayarak, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca belirtilen mekânlarda yapılacaktır.

3. KESİN KAYIT TARİHİ VE YERİ (31 Ağustos-01 Eylül 2010)

Asil listeden kazanan öğrencilerin Kesin Kayıtları, 31 Ağustos – 01 Eylül 2010 tarihlerinde Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, Özel Yetenek Sınavına giren yedek adayların 02-03 Eylül 2010 tarihlerinde dilekçe ile başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan açığı kadar öğrencinin kesin kayıtları 06 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır. 06 Eylül 2010 tarihi mesai bitiminden sonra, kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.

İrtibat Telefonları : 0 (286) 217 13 03 – 217 19 93 – 217 47 63 – 213 55 63

Fax : 0 (286) 212 07 51Kocaeli Üniversitesi GSF 2010 - 2011 ÖZEL YETENEK SINAVLARI TAKVİMİ

Ön Kayıt :23-31 Ağustos 2010 (30 Ağustos kayıt yok)

Sınavlar :1-7 Eylül 2010

Kesin Kayıtlar : 13-14-15 Eylül 2010

Yedek Listeden Kayıtlar : 16-17 Eylül 2010Sınav Tarihleri

I. Aşama Sınavı

PROGRAM SINAV TARİHİ SINAV SAATİ


OYUNCULUK 1-4 EYLÜL 2010 10:00-18:00

FOTOĞRAF 4 EYLÜL 2010 14:00-17:00

MÜZİK 1-6 EYLÜL 2010 10:00-18:00

DRAMATİK YAZARLIK 2 EYLÜL 2010 10:00-13:00

PLASTİK SANATLAR GRUBU 3 EYLÜL 2010 10:00-13:00II. Aşama Sınavı

PROGRAM SINAV TARİHİ SINAV SAATİFOTOĞRAF 6 EYLÜL 2010 10:00-18:00

DRAMATİK YAZARLIK 7 EYLÜL 2010 10:00-13:00

HEYKEL 6 EYLÜL 2010 10:00-18:00

SAHNE TASARIMI 6 EYLÜL 2010 10:00-13:00

OYUNCULUK 6 EYLÜL 2010 14:00-17:00

SERAMİK 5 EYLÜL 2010 10:00-18:00

GRAFİK 5 EYLÜL 2010 10:00-18:00

RESİM 5 EYLÜL 2010 10:00-18:00müzikli-abstrak

NÜ LER

heykeller

Fotoğraflar White & black

Klasik dönem resimler