Eğitime Katkı Payı-BURS FONLARI

Eğitime Katkı Payından nasıl yararlanırım?Her ilde bulunan toplumsal kurum ve kuruluşlar, okuyan öğrencilere destek olmak için eğitime katkı-burs fonunu karşılık istemeden ayırırlar. Belirledikleri okullarda okuyan öğrencilere, belli koşullarla burstan yararlandırırlar. Öğrenci olan her genç, sadece anne-baba’dan-yakınından gelecek desteği beklemeden, toplumsal yardımlaşma-eğitime katkı paylarından yararlanmayı düşünmelidir. Öğrenci olmak kadar, eğitime katkı payını kullanmak ta en doğal hakkıdır. Birçok öğrenci, öğrenciliği boyunca gerekecek okul ve şahsi giderleri için 1-2 hatta 3 yerden burs almaktadır. Genelde vakıflar –girdiğiniz okulunda vakfı bulunabilir-, dernekler, holdingler ve işadamları ile her ilin ticaret odası ve belediyesi burs verirler.
Yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları hakkında duyuru:


2011-2012 öğretim döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı`na girerek bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrenciler; ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren,


-Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf (önlisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları 04 Temmuz - 07 Ağustos 2011 (07 Ağustos 2011 dahil),

-Yüksek Lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girecek öğrencilerin başvuruları 19 Eylül - 02 Ekim 2011 (02 Ekim 2011 dahil),

 
tarihleri arasında YURTKUR`un http://www.kyk.gov.tr/  adresindeki Internet sayfasından yapılacaktır.

 
-Kurum yurtlarında barınmakta iken devam ettikleri öğretim kurumlarını normal süresinde bitiremeyen (Artık Yıl) öğrencilerinin başvuruları ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerince 12 - 23 Eylül 2011 (23 Eylül 2011 dahil) tarihleri arasında kabul edilecektir.

 
                                Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü


İzmirde Burs Veren Kurum ve Kuruluşlar:

 • Ahmet Tatari Eğitim Kültür Vakfı Yavuz Selim cad. No:2 Çamdibi Tel: 4612793
 • Akyaka Orta ve Yüks.Öğrt Vakfı Mürsel Paşa Bulvarı 1265 sok.No:10/9 Basmane Tel: 4459540
 • Akyazılı Orta ve Yüksek EğitimVakfı 502.Sok. No:39 Hatay Tel: 2557912
 • Doğanata Eğitim Ve Kültür.Vakfı 18. Sok.No:12 Güzelyalı Tel:2855300
 • Dokuz Eylül Üniv.Vakfı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Tel 4213517
 • Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fk. Ve Uyg. H Vakfı Dokuz Eylül Üniv. Hastanesi M. Paşa cad. No:1 606/102-106 Balçova Tel: 2595959
 • Dr. Erhan Sanater Okutma Vakfı Mürsel Paşa Bulvarı 36/B Tel: 4848489
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Cumhuriyet Bulvarı No:317/11 Tel:4641266
 • Ege Üniv. Güç.Vakfı Gençlik cad. No:12 Tel: 3428750
 • Güzel Sanatlar Eğitim ve Kültür.Vakfı Kıbrıs Şehitleri cad. 12/4 Alsancak Tel:4645051
 • Hadimi Eğitim ve KültürVakfı Mithatpaşa cad. Yanbastı İşhanı No:15/105 Ödemiş Tel: 5458413
 • Hancıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Fevzipaşa Bulvarı Derici İş Merkezi No:264-606 Tel:4458812
 • Hatce Kadın Eğitim Kültür. Sos. Yar. Day.Vakfı 555 sok. No:59 Tel: 3883006
 • Mehmet Dilsiz Öğr. YardımVakfı Karamustafa İşhanı No:301/3 Bergama Tel: 6326379
 • Mehmet Mumcu Eğitim Sağ. Ve Kültür.Vakfı Mızraklı cad.No:20 Yeşilyurt Tel: 4419526
 • Murat Reis Eğitim ve Kültür.Vakfı 188 sok.No:7 Hatay Tel: 2274474
 • Niyazi Uğur Eğitim Ve Kültür.Vakfı Korutürk mah.Meltem sok. No:46 Tel: 2774119
 • Raks Eğitim Kültür. ve San.Vakfı 1374 sok. No:4/101 Çankaya Tel: 4622153
 • Şıla Eğitim Kültür. Ve Sağ.Vakfı 842 sok. No:13 Konak Tel: 3732697
 • Türk Alman Kültür. Ve EğitimVakfı Atatürk cad. No:260 Alsancak
 • Y.Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı Eşref Paşa cad.No:264 Tel:2288306
 • Yaşar Eğitim ve Kültür.Vakfı Şehit Fethibey Cad. No:120 Tel:4822200ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİBURS YÖNERGESİ


BÖLÜM 1


GENEL ESASLAR


AMAÇ


Madde 1- Bu yönergenin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun esas ve koşullarını belirlemektir.


KAPSAM


Madde 2- Bu yönerge, yurt içindeki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilecek bursla ilgili kuralları ve işlemleri düzenler.


DAYANAK


Madde 3- Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınarak 5. maddesi (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Yönetim Kurulu kararları gözetilir.


TANIMLAR


Madde 4- Bu yönergede adı geçen;


Dernek: Atatürkçü Düşünce Derneği’ni,


Tüzük: Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü,


Genel Başkan; Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanını


GYK; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim kurulunu,


Şube Başkanı: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesinin yönetim kurulu başkanını,


Kol; Kollar yönetmeliğine göre çalışan Genel merkez veya şube çalışma kollarından her birini


Şube Yönetim Kurulu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri Yönetim Kurulları’nı


Üye: Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi’ni


Genel Merkez Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolu’nu


Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolu’nu


Kol Sorumlusu ; Kol çalışanları içinden seçilen kişiyi,


Öğrenci: Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ya da yüksek lisans öğrencilerini kapsar.


BÖLÜM 2


ESAS HÜKÜMLER


BURS BAŞVURULARI:


Madde 5- Burstan yararlanmak isteyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri’ne şahsen başvuruda bulunurlar.


BAŞVURU ZAMANI:


Madde 6- Burs başvuruları; her yıl 1 Eylül – 1 Kasım tarihleri arasında yapılır.


BURS TUTARI VE SAYISI:


Madde 7- Burs verilecek öğrenci sayısı, her yıl Kasım ayında yapılacak Şube Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Aynı toplantıda, o yıl için verilecek burs tutarı da kararlaştırılır. Bir öğrenciye verilecek burs miktarının yıllık toplamı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bir öğrenciye vereceği yıllık tutardan fazla olamaz.


Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine, belirlenecek uygun miktar ile daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır.


BURS ALABİLME KOŞULLARI :


Madde 8 - Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:


a) T.C. vatandaşı olmak,


b) Çağdaş, laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, toplum ve çevre bilinci kazanmış, vatan sevgisiyle donanımlı bir birey olmak,


c) Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmak ya da Atatürkçü Düşünce Derneği referansına sahip olmak,


d) Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,


e) Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,


f) Başarısını belgelemek,


DEĞERLENDİRME:


Madde 9- Şube Yönetim Kurulu; aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda burs alanın hakkında varsa Şube Gençlik Kolu sorumlusunun görüşünü de alarak, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirir:


a) Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,


b) Ailesinin gelir durumu,


c) Ailesinde okuyan kardeş sayısı,


d) Ailesinin oturduğu yer,


e) Öğrencinin ara sınıflardaki not durumu,


f) Dernek çalışmalarına olan katılım ve katkısı,


g) Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan üyelerden burs başvurusu yapan varsa, Şube Yönetim Kurulu bu kişilere öncelik tanır.
Yukarıdaki ölçütlere ve Madde 8’de belirtilen burs alabilme koşullarına göre yapılan değerlendirmeden sonra burs verilmesi uygun görülen adaylar, burs kararı kesinleşmeden önce Şube Yönetim Kurulu tarafından görüşmeye çağrılır. Bu görüşme sırasında varsa Şube Gençlik Kolu Sorumlusu da bulunabilir. Bütün bu işlemlerden sonra burs alabilme koşullarına sahip olan öğrenciye, Şube Yönetim Kurulu kararı ile burs bağlanır.


BURS ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


Madde 10- Burs almaya hak kazanan öğrencilerden, aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmeleri istenir:


a) Kimlik Fotokopisi


b) Öğrenci Belgesi


c) İkametgâh Belgesi- Eğitim dönemlerinde ailesinin yanında kalmadığına dair belgeler, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerden ikametgâh belgesi)


d) Ara sınıflarda okuyanlardan not durum çizelgesi (transkrip) istenir.


BURS ÖDEMESİ:


Madde 11- İşlemlerin tamamlanmasından sonra, Şube Yönetimlerinin uygun göreceği şekilde Kasım ayının ilk haftasından itibaren başlanır. Bursların süresi; Şube Yönetimlerinin kararıyla belirlenir veya her yılın Kasım - Mayıs döneminde, ilgili ayın ilk haftası içerisinde ödenir.


BURS ALANLARIN DURUMUNUN İZLENMESİ:


Madde 12- Burs alan öğrencinin dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına düzenli olarak katılması gerekir. Her dönem sonunda not ortalamasının başarılı olması aranır.


Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Şube Yönetim Kuruluna sunması gerekir. (Önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.) Burs alanların durumunun izlenmesinde, Şube Yönetim Kurulu sorumludur. Şube Gençlik Kolu, burs alanların dernek etkinliklerine, Gençlik Kolu çalışmalarına katılımı hakkında Şube Yönetim Kurulu’nu her ay düzenli olarak bilgilendirir.


BURSUN KESİLME HALLERİ:


Madde 13: Aşağıda belirtilen hallerin Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:


a) Dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına geçerli mazeret dışında düzenli olarak katılım ve katkı sağlamaması,


b) Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının Şube Yönetim Kurulunca haklı gerekçelere dayandığı saptanması halinde,


c) Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunanların,


d) 9. maddede yer alan bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunanların,


e) Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,


f) Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/ kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,


g) Okulundan mezun olanların bursu Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.


BURS BİLGİ BANKASI:


Madde 14


Genel Merkez ve Şubelerimiz tarafından verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri, ödenen burs miktarı ), Şube Başkanlıkları tarafından Genel Sekreterliğine bildirilir. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak ADD Şubeleri Burs Veri Tabanının da – Burs Bilgi Bankası – kayıt altına alınır.


Yıl içerisinde burs konusunda yapılan işlemler (bazı bursiyerlerin bursunun kesilmesi) hakkında Şube Başkanlığı Genel Sekreterliği bilgilendirir, burs bilgilerinin güncelliğini koruması esastır.

müzikli-abstrak

NÜ LER

heykeller

Fotoğraflar White & black

Klasik dönem resimler